Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Balalaikamängu õppimine:

Kõikidele huvitavat ning omapärast muusikainstrumenti, balalaikat, mängima õppida soovijatele pakutakse tunde.

On suurepärane kui te juba tunnete noote, omate mingisuguseid teadmisi muusikateooriast. Sellisel juhul toimub pilli omandamine kiiremini ja lihtsamalt. Kui olete aga muusikas veel asjaarmastaja, pole probleemi, sest pakutavad tunnid annavad Teile võimaluse oma põhiülesande kõrvalt omandada ka muusikateooria üldteadmisi.

Tundides kasutatakse ortodoksset balalaikamängu õpetamise metoodikat – P. Netšeporenko kool.

Õppekursus on arvestatud minimaalselt ühe aasta pikkuseks. Selle aja jooksul on vajaliku püüdlikkuse ja regulaarsete tundidega võimalik omandada pillimäng tasemel, mis lubaks Teil osaleda kodustes kontsertides ning seda esitades muusikakooli 2.-3. klassi repertuaari lugusid. Te hakkate balalaika noote lugema niisama lihtsalt nagu raamatuid.

Kui Teid huvitab võimalus omandada balalaikamäng professionaalsel tasemel, peate õpinguid alustades olema mitte vanem kui kaheksa-aastane ning sel juhul on õpingute eeldatav kestvus mitte vähem kui seitse aastat.

Balalaika pole just lihtne pill, mida omandada, ning seda mängima õppimine pole sugugi kergem kui viiulit. Seetõttu peategi enne õpingute alustamist õpingute eesmärkide suhtes selgusele jõudma ning analüüsima oma ajalisi võimalusi, kuna efektiivse õppimise jaoks peab kodus vähemalt üks tund päevas harjutama. Samuti mõelge, kas ruumi, kus Te harjutama hakkate, heliisolatsioon on hea, sest ega kõik naabrid ja kodused ei pruugi korduvaid helisid hästi aktsepteerida.
Kui aga balalaikamäng Teid tõesti huvitab, on võimalik saavutada ükskõik milliseid kõrgusi ning pole välistatud, et kunagi hakatakse Teid kutsuma vene balalaika Paganiniks...

If you live far from Tallinn, you can take lessons on skype.

Balalaika lessons - 15 euro\h      Contact telephone number +372 58508203      info@balalayka.eu